Zadání žádosti o územně analytické podklady

Služba „Žádost o územně analytické podklady“ (dále ÚAP) je určena pro podání žádosti zaslání platných ÚAP prostřednictvím elektronické pošty.
Podklady budou obsahovat elektronickou formu údajů o infrastruktuře sítě. Základní územní jednotkou zasílaných údajů je kraj.
Popis obsahu zasílaných dat je uveden zde.
Žadatel obdrží data nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti. Podklady budou zaslány na e-mailovou adresu žadatele a jsou bezplatné.
Webové stránky pro svou práci vyžadují použití webového prohlížeče Internet Explorer (minimální verze 9), Firefox (minimální verze 3.5) nebo Chrome (minimální verze 4).