Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury ( TI )

Služba „Žádost o vyjádření k existenci TI“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím internetu.
Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci TI. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítí vůči zájmové oblasti žadatele.
Platnost vydaného stanoviska je 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit, po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.
Žadatel obdrží nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti elektronické vyjádření obsahující stanovisko zda TI zasahuje do zadané zájmové oblastí. Elektronické vyjádření bude zasláno na e-mailovou adresu zadanou žadatelem ve formuláři žádosti o vyjádření a je bezplatné.
Webové stránky pro svou práci vyžadují použití webového prohlížeče Internet Explorer (minimální verze 9), Firefox (minimální verze 3.5) nebo Chrome (minimální verze 4).