Vytvoření uživatele


Přihlašovací údaje

Jméno uživatele musí obsahovat minimálně 4 znaky.

Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků a alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Žadatel
Doručení

INFORMACE

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Společnost GISOFT, v.o.s., se sídlem Opava, Krnovská 38/58, PSČ 746 01, IČ 62256530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 1182 („GISOFT“) a společnost T-Mobile a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 („T-Mobile“) vás tímto informují,
že shromážděné osobní údaje v rozsahu vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude GISOFT a T-Mobile zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.
Dále vás informujeme o vašem právu na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i o právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
Vytvořením účtu uživatele potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prosím, přepište písmena dle obrázku. Nezáleží na velikosti písmen.